• <samp id="ks6um"><label id="ks6um"></label></samp>
 • <blockquote id="ks6um"></blockquote>
 • <xmp id="ks6um">
  <blockquote id="ks6um"></blockquote>

  ?? ???? ????? 1992? 8?? ???????. ???? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ?????. ??? ?????, ???? ?? ?? ????, ?? ???? ??, ?? ???? ? 500, ??? ???? ????, ??? ?????? ??, ??? ???? ?????? ???????. 1998?, 2000?, 2003?? ??? ?? ISO9001 ???? ??? ??, ISO14001???? ??? ??, OHSMS18001 ???????? ??? ??? ???? 2007?? ??? ?????? ?????. 

  ????? 5? ?? ?? ???? ?? ???? ?????. ? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ??? 75% ???. ?? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ?? 50% ??? ?????. ?? ??? ?? ??? ??? ???. ?? ?? SK ?? ?? ????? ????? ?? SK?? ???? ?? ?? 50% ??? ?????. ?? PMDA? ?? ?? ???? ??, ??? ???. ?? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ??????.

  ????? ?? ???? ?? ?? ??? 25??,  ??? ?? ?? ??? 10??, ??? ?? ?? ??? 2?????. ?? ???? ??? ???? ?????, ??? ??? ???? ?????, ??? ???? ??, ?????, ??? ?? 5 ??? ???????. ????? ???? ??? ?? ???(PM), ???? ??? ?? ???(PE), ???? ??? ?? ???(PB), ???? ??? ?? ??? ?????((PMA), ???? ??? ?? ??? ???????? (PMP), ??? ??? ?? ???(EM), ??? ??? ?? ???(EE), ??? ??? ?? ???(EB), ??? ??? ?? ??? ?????(CAC), ???? ??? ??? ??(DBE), ??? ??? ??? ???? ??, ?? ?? ??, ??? ?? ?? ????, ? ?? ??, ??????, ????, ???? ??????. ??? ???, ??, ???, ??, ???, ???, PS ?, ????, ??, ??, ??? ?? ? ??? ?????. 

  ? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ?????!

   

  秒开彩票